Onze visie

Psychische klachten zijn vaak goed te begrijpen tegen de achtergrond van wat mensen meegemaakt hebben. Mensen die hulp vragen zijn op zoek naar verandering. Door samen te kijken naar de klachten, hun ontstaansgeschiedenis en hun functie zoeken we naar beter begaanbare wegen.
De kracht van onze praktijken is de slagvaardigheid en de korte lijnen.
Geloof en zingeving kunnen een rol spelen bij het ontstaan en het voortduren van psychische klachten. Ook voor deze aspecten is er ruimte in onze behandelingen.

Wij hechten waarde aan kwalitatief goede zorg. Om die reden kiezen we voor behandelingen die onderzocht en wetenschappelijk genormeerd zijn. Ook doen we er alles aan om in ontwikkeling te blijven middels opleiding en actieve betrokkenheid bij beroepsorganisaties. Wij maken deel uit van diverse intervisiegroepen.
Onze praktijken werken bovendien mee aan wetenschappelijk onderzoek door anoniem gegevens hiervoor aan te leveren. Mensen die dat niet willen kunnen dat aangeven.
We zijn aangesloten bij de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten).
We beschikken over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut dat bij ons is op te vragen (zie ggzkwaliteitsstatuut.nl).

Als u ontevreden bent stellen we het zeer op prijs als u deze onvrede met ons bespreekbaar maakt. Wij zullen dan ons inspannen om er samen met u uit te komen.
Indien een gesprek over de klacht met ons niets oplevert, kan klachtbehandeling plaatsvinden via de klachtencommissie van de LVVP (lvpp.info).