Dringende hulp

Onze psychotherapiepraktijken bieden geen 24 uurs bereikbaarheid of crisisopvang aan.
In een dergelijk geval dient u contact op te nemen met de huisarts of de huisartsenpost.

Indien u in behandeling bent bij ons is het wenselijk dat u uw behandelaar hierover informeert.
Het telefoonnummer van de Regionale Huisartsenpost Drechtsteden is 078 – 2020020.